Snel zoeken

Login

Klant Nr:
Wachtwoord:
 

Nieuwe klant / Wachtwoord opvragen?

ECO - Het Groene kantoor | REACH verordening

OX Europe: REACH

REACH:
- Registration
- Evaluation
- Authorisation
- Ristriction of Chemicals


De REACH-Verordening, EG-Verordening 1907/2006, werd op 01 juni 2007 als EU-Chemicaliënverordening van kracht en moet de tot dan toe geldende chemicaliënrecht fundamenteel harmoniseren en vereenvoudigen. Als EU-verordening is REACH in alle EU-lidstaten geldig.

OX Europe Eco Friendly | OX en het milieu

Hoofddoel van REACH is de bescherming van mens & milieu door een gedetailleerde verkleining van de risico's, die ontstaan bij het verwerken van chemische stoffen.

Binnen het REACH geldigheidsbereik mogen, gebaseerd op de principe van eigen verantwoordelijkheid van de industrie, uitsluitend nog chemische stoffen in omloop gebracht worden, die vooraf geregistreerd zijn en derhalve een eigen registratienummer per stof bezitten.

Inlichtingen en informatie over de risico's van inhoudelijke stoffen en het veilig gebruik ervan, kunnen uitsluitend de betreffende fabrikanten of importeurs aanleveren.

Fabrikanten en importeurs moeten garanderen dat naast notitie in het classificatie- en kenmerksystemen zoals b.v. Material Safety Data Sheets, ook de onderstaande punten van kracht zijn:

  • De inhoudelijke stoffen van de geproduceerde producten zijn getest en de meldplicht van stoffen tijdig bij de bevoegde autoriteit (ECHA) plaatsvind en geregistreerd word.

  • De verplichte richtlijnen van REACH in acht genomen worden en deze continu door de fabrikanten gecontroleerd worden en de daarmee gepaard gaande vergoedingen betaald zijn en de benodigde informatie ter beschikking gesteld wordt. Dit kan door middel van Material Safety Data Sheets of vermeldingen op de website van de fabrikant of op een gelijkwaardige manier geschieden.
REACH | OX Europe

Fabrikanten info

Daar OX Europe als leverancier niet kan bepalen , welke betreffende REACH stoffen in de aangeboden producten van alle fabrikanten zit, stellen wij u hier van onze handelspartners de betreffende informatie ter beschikking: